KUTSU - Järvenpään Koripalloseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous

21.5.2018

Järvenpään Koripalloseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 4. kesäkuuta 2018 klo 18.00 Järvenpää-talolla

Seuran vuosikokouksessa 4.6.2018 käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Päätetään Järvenpään Koripalloseura ry:n toiminnan lopettamisesta (yhdistyksen purkaminen)
 8. Päätetään nimenkirjoitusoikeuksien peruuttamisesta
 9. Valitaan yhdistyksen selvitysmies
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 11. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/ toiminnantarkasta jaa ja heille varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat
 12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 13. Käsitellään muut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouksen asialistaan.

Tervetuloa

Järvenpään Koripalloseura ry:n hallitus